مجموعه های جواد گلزار
جلسه شوراي شهر تهران
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | ۱۵:۴۱
عکاس: جواد گلزار
32 قطعه
جلسه شورای اسلامی شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | ۱۶:۱۶
عکاس: جواد گلزار
36 قطعه
جلسه شورای شهر تهران
آرامستان لهستاني هاي دولاب
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ | ۱۴:۴۵
عکاس: جواد گلزار
22 قطعه
آرامستان لهستانی های دولاب
يك روز پر هيجان در بازار ارز
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ | ۱۶:۱۳
عکاس: جواد گلزار
30 قطعه
یک روز پر هیجان در بازار ارز
همایش سیاست‌های توسعه مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | ۱۴:۵۱
عکاس: جواد گلزار
26 قطعه
همایش سیاست‌های توسعه مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ | ۱۷:۲۴
عکاس: جواد گلزار
22 قطعه
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
 بازدید احمد مسجد جامعی از مراکز پژوهشی و دیدار با پژوهشگران به مناسبت روز تهران
جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶ | ۱۹:۲۴
عکاس: جواد گلزار
33 قطعه
بازدید احمد مسجد جامعی از مراکز پژوهشی و دیدار با پژوهشگران به مناسبت روز تهران
مراسم عاشورای حسینی در بازار تبریز
یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۶ | ۱۷:۴۶
عکاس: جواد گلزار / تبریز
22 قطعه
عزاداری روز عاشورا در بازار تبریز
  عکس های خبری