مجموعه های جواد گلزار
همایش ملی معماری ناجای آينده
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۶:۱۶
عکاس: جواد گلزار
34 قطعه
همایش ملی معماری ناجای آینده
جلسه شوراي شهر تهران
سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۵:۱۶
عکاس: جواد گلزار
30 قطعه
جلسه شورای اسلامی شهر تهران
تهرانگردی احمد مسجد جامعی در منطقه 11 تهران
جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۸:۰۴
عکاس: جواد گلزار
29 قطعه
تهرانگردی احمد مسجد جامعی در منطقه ۱۱ تهران
بازدید اصحاب رسانه از پروژه احداث خط ۷ مترو تهران
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۲:۳۰
عکاس: جواد گلزار
31 قطعه
بازدید اصحاب رسانه از پروژه احداث خط ۷ مترو تهران
جلسه شوراي شهر تهران
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۲:۱۶
عکاس: جواد گلزار
37 قطعه
جلسه شورای شهر تهران
موزه عبرت ايران
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۲
عکاس: جواد گلزار
27 قطعه
موزه عبرت ایران
جلسه شوراي شهر تهران
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۲:۱۶
عکاس: جواد گلزار
30 قطعه
جلسه شورای شهر تهران
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه 96 در روزنامه همشهري
شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۶:۰۳
عکاس: جواد گلزار
20 قطعه
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در روزنامه همشهری
  عکس های خبری