اخبار مربوط به کلیدواژه عكاسي  تعداد نتایج  ۱۴۰
برگزاری مسابقه عکاسی با موضوع سالمندان
برگزاری مسابقه عکاسی با موضوع سالمندان
مسابقه عکاسی ویژه گذر عطارد از مقابل خورشید برگزار می‌شود
مسابقه عکاسی ویژه گذر عطارد از مقابل خورشید برگزار می‌شود
مشخص شدن راه‌یافتگان اردوی کشوری عکاسی ایام پایانی صفر
مشخص شدن راه‌یافتگان اردوی کشوری عکاسی ایام پایانی صفر
عکاسی تئاتر، تخصص می‌خواهد
عکاسی تئاتر، تخصص می‌خواهد/برپایی کارگاه عکاسی در قالب دوره آموزشی
فراخوان جشنواره عکس نمای ملی
فراخوان جشنواره عکس نمای ملی
عکاسی زنان و زنان عکاس
عکاسی زنان و زنان عکاس
پیاده روی اربعین آکنده از سوژه‌های عکاسی مستند است
پیاده روی اربعین آکنده از سوژه‌های عکاسی مستند است
نمایش فناوری و امکانات هنری عکاسی پلارید در نمایشگاه «پروژه پلارید»
نمایش فناوری و امکانات هنری عکاسی پلارید در نمایشگاه «پروژه پلارید»
سفر به روستاي موسي آباد ساوه و عكاسي از ستارگان در شب
سفر به روستای موسی آباد ساوه و عکاسی از ستارگان در شب
جشنواره ملی عکس «سیلِ وحدت» برگزار می‌شود
جشنواره ملی عکس «سیلِ وحدت» برگزار می‌شود
مسابقه عکاسی از چایخانه های حسینی برگزار می‌شود
مسابقه عکاسی از چایخانه های حسینی برگزار می‌شود
برگزاری نوزدهمین پنج شنبه گردشگری بدون خودرو با حضور هنرمندان عکاس
برگزاری نوزدهمین پنج شنبه گردشگری بدون خودرو با حضور هنرمندان عکاس